Milieu

Cradle to Cradle

Het concept van Cradle to Cradle  is breder dan recycling en is niet zozeer gericht op het verminderen van consumptie, maar op duurzame ontwikkeling, eco-effectiviteit. Elk product is zo ontworpen dat het niet van de wieg naar het graf gaat, maar op weg gaat naar een nieuwe wieg. De kringloop is dan compleet … afval is voedsel.

Om de certificering te behouden of om op een hoger niveau te komen, moeten bedrijven jaarlijks verbeteringen laten zien op het gebied van verantwoord watergebruik, hernieuwbare energie en andere sociale aspecten. En dat maakt dit certificaat zo waardevol!

Lees meer

Life Cycle Assessment

LCA en C2C hebben verschillende doelstellingen. AGC gebruikt de twee methodes als aanvullingen op elkaar. LCA kijkt op één bepaald moment op een kwantitatieve manier naar de milieuaspecten van een product. Cradle to Cradle kijkt vooruit naar de toekomst: “Hoe kan ik dit product zo ontwerpen zodat het een positieve bijdrage aan de wereld levert?” Een LCA is nuttig, omdat het de kwantitatieve vooruitgang van Cradle to Cradle-doelen in kaart brengt en een LCA biedt het kwantitatieve bewijs dat een ontwerpverandering, om een hoger Cradle to Cradle-niveau te bereiken, niet leidt tot een groter milieueffect in de hele waardeketen.

Lees meer