Cradle to Cradle

De kern van Cradle to Cradle ligt in de ambitie. Een van de drie basisprincipes is het concept ‘afval is voedsel’. Door ervan uit te gaan dat grondstoffen tijdelijk ‘ingesloten’ worden in een product om later weer opnieuw te gebruiken, wordt op een zeer zorgvuldige manier gekeken naar grondstoffen. Alle gebruikte materialen moeten na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Hierbij mag geen kwaliteitsverlies zijn en alle restproducten moeten hergebruikt kunnen worden of milieuneutraal zijn. Een LCA (levenscyclusanalyse) wordt gebruikt om de verschillende oplossingen te beoordelen die Cradle to Cradle voorstelt en het houdt bij hoe ver we zijn als het gaat om onze huidige ecologische voetafdruk.

Cradle to Cradle – focus op 5 criteria
Waar veel certificeringen slechts één aspect van een product belichten, moet een product om voor Cradle to Cradle certificering in aanmerking te komen op vijf aspecten aan strikte normen voldoen. Door het certificeringsproces wordt elke chemische stof in het product met meer dan 100 ppm (parts per million) in kaart gebracht. Dit is strenger dan milieuregels eisen en moedigt transparantie in productsamenstellingen aan. Deze chemische stoffen worden dan geëvalueerd aan de hand van 19 criteria voor de gezondheid van mens en milieu. In tegenstelling tot veel programma’s, die alleen meten welke schadelijke stoffen vrijkomen uit een product (zoals bij LCA), onderzoekt het Cradle to Cradle-programma de toxiciteit van elk materiaal dat in een product gebruikt wordt en vraagt waar nodig om een routekaart voor de vervanging van chemische producten.

Cradle to Cradle brochure. Bekijk

LCA en Cradle to Cradle, hoe zit het nu? Bekijk

BREEAM, glas levert een bijdrage. Bekijk