Life Cycle Assessment

Een Life Cycle Assessment is ontwikkeld om de potentiële milieueffecten van producten te berekenen. De gegevens van een bepaald moment (heden of verleden) worden gebruikt om de directe en indirecte milieu effecten te berekenen voor een specifieke eenheid, de zogenaamde ‘functionele -’ of ‘verklaarde eenheid’ (bijv. 1 m2 dubbel glas), en deze wordt uitgedrukt door een aantal parameters die in internationale normen zijn vastgelegd. Het helpt ons producten te ontwikkelen die het milieu zo min mogelijk belasten.

Een Life Cycle Assessment (LCA) van een product houdt rekening met zijn hele levenscyclus, van grondstofgebruik tot verwerking aan het einde van de levensduur. LCA’s worden in de bouwsector veel gebruikt om milieu-gerelateerde informatie van een product te kennen. 

Een Environmental Product Declaration is een manier om de LCA-resultaten op een gestandaardiseerde manier te communiceren. EPD’s worden tussen Europese fabrikanten onderling steeds meer gebruikt. Een geverifieerde EPD is door een externe partij gecontroleerd. 

EPD Isolatieglas

EPD Gecoat enkel glas

EPD Floatglas

EPD Brandwerend glas

AGC Nederland - Life Cycle Assessment -