BENG

Er komt een nieuwe nationale wetgeving aan. We stoppen in Nederland namelijk met de huidige EPC-methodiek (Energie Prestatie Coëfficiënt) en gaan over naar een nieuwe methodiek om de energetische prestaties van gebouwen vast te stellen en te toetsen.

Momenteel bepalen we de energieprestatie van gebouwen nog conform NEN 7120:2011 om aan te tonen dat nieuwe bouwwerken voldoen aan de wetgeving ‘’Energie Prestatie Gebouw’’ (EPG).

Nieuwe methodiek

Binnenkort is dit verleden tijd, want vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) en bepalen we de energieprestatie met behulp van een Nederlandse Technische Afspraak: de NTA 8800.

Dat werd ook de hoogste tijd want de huidige EPG-wetgeving kent haar oorsprong al in 1994. In de toenmalige berekeningen was het aandeel energiewinst door het glas lager dan het energieverlies via het glas. Anno 2019 is de warmteopbrengst van de zon echter veel belangrijker geworden. De huidige berekeningen sluiten daardoor niet langer aan op de ontwikkelingen in de sector.

Tegenwoordig zorgen glasoppervlakken namelijk voor een jaarlijkse netto energiewinst, waarbij de opbrengsten van het glas dus hoger zijn dan de verliezen. Gebouwen worden mede daardoor steeds vaker ‘’ontworpen op de zon’’, om de ‘’gratis’’ passieve zonne-energie te benutten.

De BENG-norm houdt daar dan ook meer rekening mee, waardoor glas beter gewaardeerd wordt. De eisen die door de EU (EPDB 2016) opgelegd zijn, gaan er dan ook vanuit dat er zo min mogelijk warmte verloren gaat. Zie verder Trias Energetica stap 1: energievraag reduceren.

Het nemen van extra maatregelen (autark in plaats van BENG-norm) zal de totale kosten onnodig opjagen terwijl de meerwaarde daarentegen afneemt, vandaar het woord “bijna”. De eis van het verbruik ligt op ongeveer 30 kWh/m² per jaar aan werkelijke energie voor verwarming. Zie ook RVO BENG.

Vrijblijvend kennismaken?
Neem contact op voor advies voor uw project