Brandwerend

Brandwerend glas speelt een essentiële rol bij het waarborgen van de brandveiligheid in gebouwen. Dit specifieke veiligheidsglas beschikt over sterk brandvertragende eigenschappen, die ervoor zorgen dat de verspreiding van een eventuele brand in het gebouw beperkt wordt. Dankzij de vertragende werking zorgt brandwerende beglazing ervoor dat alle aanwezige mensen het pand veilig, via de vluchtwegen kunnen verlaten.

Een ander soort veiligheidsglas waarvoor u bij ons terecht kan is letselveilig glas. Kies voor maximale veiligheid in uw gebouw.

De basiseisen

De basiseisen voor brandveiligheid zijn ingevuld voor bouwwerken en het gebruik daarvan. De negen basiseisen van brandveiligheid zijn:

  • Voorkom het ontstaan van brand;
  • Zorg ervoor dat een brand zich niet snel kan ontwikkelen;
  • Zorg voor brandalarmering;
  • Zorg voor blusmiddelen;
  • Zorg voor veilige vluchtroutes;
  • Zorg voor brandcompartimentering;
  • Bescherm de hoofddraagconstructie tegen brand;
  • Zorg voor voorzieningen voor de brandweer;
  • Zorg voor adequate controle en onderhoud.

Veilige vluchtroutes en brandcompartimentering stroken niet altijd met de functie en programma van het gebouw. Daarom zullen delen van vluchtroutes of extra beschermde vluchtroutes uitgevoerd moeten worden in glas. De vereiste brandweerstand wordt gespecificeerd door de respectievelijk nationale bouwverordeningen, overeenkomstig een risicobeoordeling op basis van de bouwkenmerken en de locatie van het geteste element (gevel, scheidingswanden, trappen, enz.) Brandwerend glas is daarom ingedeeld in verschillende klasse ’s afhankelijk van de mate van veiligheid. Rookwerend, branddoorslag, vluchten of extra beschermd vluchten.

Brandwerendheid en brandgedrag

In de Europese regelgeving wordt onderscheid gemaakt tussen brandwerendheid en brandgedrag van materialen.

Het brandgedrag van materiaal duidt op de bijdrage die bouwmateriaal levert aan brand (ontvlambaarheid, brandbaarheid). De Europese norm EN 13501-1 onderscheidt zeven verschillende klassen, van A1 t/m F.

De brandwerendheid van een beglaasd element in een gebouw geeft aan in hoeverre dat element de verspreiding van een brand weet te beperken. Norm EN 13501-2 heeft betrekking op de duur dat het element de volgende functies tijdens een brand behoudt: stabiliteit, vlamdichtheid en warmte-isolatie.Europese brandwerendheidsclassificatie

Glas is maar een onderdeel van het element dat brandwerend moet zijn. Installateurs zijn ervoor verantwoordelijk dat het element als geheel, inclusief kozijn of profielsyteem, voldoet aan de toepasselijke normen. Om beglazingen in systemen te classificeren, worden ze in een erkend laboratorium onderworpen aan brandtesten. Brandwerendheid wordt gekwantificeerd via klassen die worden vastgesteld door de Europese norm EN 13501-2. Brandvertragende beglazingen voldoen aan alle geldende eisen, normen en richtlijnen omtrent brandbeveiliging, zoals:

Klasse DH : Rookscherm dat de verspreiding van rook in een gebouw tegenhoudt.

Klasse E : ‘Integriteit’ of het vermogen van het element om vlammen tegen te houden. Warmtegeleiding wordt wel toegelaten.

Klasse EW : ‘Integriteit’ en beperkte warmtestraling of het vermogen van het element om vlammen tegen te houden en het niveau van warmtegeleiding door het element te beperken.

Klasse EI : ‘Integriteit en Isolatie’ of het vermogen van het element om vlammen tegen te houden en de warmtegeleiding door het element te blokkeren.

Deze classificatie is conform de NEN-EN 1201-1, NEN-EN 13501-2, Het Bouwbesluit, NEN 6069 en de eisen die gesteld worden aan WBDBO uit NEN6068.

Vrijblijvend kennismaken?
Neem contact op voor advies voor uw project