Doorvalveilig glas

Indien er een risico bestaat dat iemand tegen glas kan vallen, bijvoorbeeld bij ramen die van vloer tot plafond reiken, wordt persoonlijk letsel voorkomen door meerdere glasbladen en PVB-tussenlagen op elkaar te lamineren. Zelfs als het glas breekt zult u veilig zijn want het gelaagde glas valt niet in scherpe scherven uiteen, deze blijven namelijk aan de PVB-laag plakken. Dit noemen we letselveilig glas. Dat maakt het zeer geschikt voor schuifpuien, deuren, ramen, balkons, koepels en andere dakbeglazing.

U dient doorvalveilig glas toe te passen wanneer personen naar beneden zullen vallen, wanneer ze tegen glas vallen. In Het Bouwbesluit is vastgelegd wanneer doorvalveilig glas moet worden toegepast. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen “bestaande bouw” en “nieuwbouw”.

Woningen of gebouwen beschermen tegen gevaren van buitenaf? Wij leveren ook inbraakwerend glas.

Doorvalveilig glas - Gebouw

De spelregels

Bij een vloerafscheiding met een hoogteverschil van meer dan 1 meter moet er een afscheiding aanwezig zijn volgens het artikel 2.16 en 2.17. De hoogte van deze afscheiding is minimaal 0,85 m, tenzij de hoogte tussen de vloer en de grond meer dan 13 m is dan moet de afscheiding 1,2 m hoog worden. Deze afscheiding mag in feite nooit overklauterbaar zijn, tenzij u kunt aantonen dat daar nooit kinderen komen die jonger zijn dan 12 jaar. Bij de gebruiksfunctie “industrie” en “bouwwerken geen gebouw zijnde” is dat goed aan te tonen, bij de rest van de gebruiksfuncties is dat een stuk lastiger.

Ook particulier is het niet meer toegestaan om de regels rondom de overklauterbaarheid te negeren. Tussen 0,2 m en 0,7 m mag er geen opstap mogelijkheid aanwezig zijn. Dat gold eerst alleen voor constructie onderdelen maar sinds 2014 mag dat ook niet meer voor installatie onderdelen zoals radiatoren, convectoren of horizontale leidingen.

Doorvalveilig glas - Balustrade

Balustrades met doorvalveilig glas

Voor veel architecten is een hekwerk een doorn in het oog wat betreft de ruimtelijkheid van bijvoorbeeld een vide. Dan worden al snel volglazen balustrades ontworpen, die alleen aan de vloerzijde zijn ingeklemd. Hiervoor zijn mooie systemen die geadviseerd worden om te kunnen voldoen aan de zandzak slingerproef. Bij deze proef bestaat de zandzak uit een lerenzak van 50 kg die gevuld is met 3 mm grote glasparels. De proef uit 1991 is opgenomen in de nationale bijlage van de Eurocode 1: belastingen op gebouwen NEN-EN 1991-1-1 en overgenomen uit de NEN 6702.

Zelfs wanneer de ruit bestaat uit maar liefst 2 x 15 mm thermisch gehard glas en PVB folies is de kans nog steeds aanwezig dat de ruit door een verkeerde inklemming als een deken over de vloerrand heen valt als er iemand tegenaan valt.

Bij een balustrade van staal of aluminium is het ook mogelijk glasplaten op te nemen. De glasplaten bestaan altijd uit 2 of 3 thermisch geharde ruiten met PVB folie ertussen.

Doorvalveilig glas is altijd gelaagd glas. Normaal floatglas, dus ook gewoon dubbelglas, is geen doorvalveilig glas. Ook gehard glas is geen doorvalveilig glas. Bij breuk zal het glas immers in zeer kleine korrels uiteenvallen, waardoor er doorheen kan worden gevallen.

Meer relevante kennis

Vrijblijvend kennismaken?
Neem contact op voor advies voor uw project