Letselveiligheid

Vallen door glas heeft meestal ernstige gevolgen, omdat glas in scherpe delen uiteenvalt. Letsel wordt voorkomen door meerdere glasbladen en PVB-tussenlagen op elkaar te lamineren. Zelfs als het glas breekt zult u veilig zijn want het gelaagde glas valt niet in scherpe scherven uiteen, deze blijven aan de PVB-laag plakken. Dit noemen we letselveilig glas. In het geval dat iemand naar beneden kan vallen na een val tegen glas dient er doorvalveilig glas toegepast te worden. Als er geen sprake is van niveauverschil volstaat letselveilig glas.

Veiligheidsglas is zeer geschikt voor verdiepings-overspannende gevels, schuifpuien, deuren, ramen, balkons, koepels en andere dakbeglazing.

Eurocode

In Het Bouwbesluit 2012 is de NEN-EN 1990 (Eurocode 0) aangewezen voor de constructieve veiligheid. Paragraaf 2.2 beschrijft de regeling voor het betrouwbaarheidsniveau van de constructie. Bij de keuze van niveaus moet rekening gehouden worden met de mogelijke gevolgen van bezwijken in termen van levensgevaar, letsel en eventuele economische schade.

Voor diverse materialen zoals beton, staal en hout bestaan materiaal gebonden eurocodes. Voor glas bestaat deze eurocode (nog) niet en moet het voldoen aan de algemene “Grondslagen voor technisch ontwerp’ Eurocode NEN- EN 1990.

NEN 2608

In Nederland hebben we de NEN 2608 die is opgehangen aan dezelfde kaders als de Eurocode. Juist op het gebied van letselschade is er extra aandacht.
De NEN 2608 kent een bepalingsmethode om een goede risicoanalyse te maken, hieruit volgt een RL (Risico op Letsel). Mocht uit deze analyse een getal groter dan 25 komen, dan zal extra letsel beperkende maatregelen toegepast moeten worden.

NEN 3569 (Risicobeperking van lichamelijk letsel door brekend en vallend glas) is een norm die niet door Het Bouwbesluit wordt aangestuurd. Door bepaalde situaties kan de risicoanalyse van de NEN 2608 anders uitvallen dan in de NEN 3569. Voor woningen is NEN 3569 weliswaar niet aangewezen, toch is het bruikbaar voor het bepalen van de betrouwbaarheid.

In gevallen van gelijkwaardigheid bij niet-gemeenschappelijke delen van woonfunctie kan de risicoanalyse NEN 2608 te zwaar uitvallen.
Laat het wel altijd beoordelen door het bevoegd gezag.

Vrijblijvend kennismaken?
Neem contact op voor advies voor uw project