Thermische isolatie

Warmteverliezen in een woning of gebouw wordt veroorzaakt door 3 belangrijke aspecten:

  • Thermische isolatie van de constructie inclusief ramen en deuren.
  • Thermische bruggen ook wel koudebruggen genoemd.
  • Mate van luchtdichtheid van kieren en naden.

De thermische isolatie wordt uitgedrukt in de energie die verloren gaat tussen de ene zijde van de constructie waar het 20 graden is (binnen) en de andere zijde van de constructie. Oftewel de hoeveelheid Watt die per m2 per graad Kelvin (delta T tussen binnen en buiten) W/m2K ook wel de U-waarde genoemd.
Hoe lager de U-waarde, hoe beter de isolatie. In Nederland kennen we ook het omgekeerde de R-waarde in m2K/W. De Rc-waarde (gehele constructie) is niet alleen afhankelijk van de dikte van de isolatie, maar ook van Rse en Rsi warmteovergangsweerstand van de buiten respectievelijk de binnenzijde van de constructie.

De formule ziet er als volgt uit: Rc =((ΣRm+Rsi+Rse)/1+α) – Rsi -Rse
Rm = dikte van het materiaal / λ waarbij de lambda de warmtegeleidingscoëfficiënt is van het materiaal uitgedrukt in: W/mK.
Andersom is de U-waarde = λ x de dikte.

Isolerend vermogen van glas

Ramen, kozijnen en deuren worden altijd uitgedrukt in U-waarde zie. In feite heeft glas geen goede lambda waarde ten opzichte van isolatie. De lambda van glas is 0,8 W/mK terwijl de lambda van glaswol is 0,034 W/mk.

De dikte van het glas doet er dus in feite niet toe. Geleiding en convectie is namelijk gemiddeld 30% van de warmte die verloren gaat. Het meeste gaat verloren door warmtestraling (gemiddeld 70%). Beide tezamen leveren de U-waarde.

De U-waarde van enkel glas is 5,8 W/m2K. Door daar dubbel glas van te maken met een spouw met stilstaande lucht en op het glas een coating aan te brengen van metalen als zilver en goud wordt de geleiding kleiner en de straling teruggekaatst. Traditioneel dubbel glas zonder coating heeft maar een U-waarde van 2,6 W/m2K, maar met coating(s) tussen de 1,6 tot wel 1,2 W/m2K.

De optimale maat van de luchtspouw is 15 à 16 mm. Het smaller of breder maken van de spouw heeft een negatief effect op de U-waarde, hoewel een grotere spouw van 20 mm bijvoorbeeld wel beter is om geluid te weren. Door de spouw te vullen met een edelgas, zoals Argon of Krypton wordt de U-waarde nog beter, namelijk 1,2 tot 0,8 W/m2K. Deze edelgassen isoleren namelijk beter dan gewone droge lucht. Wat belangrijk is dat de edelgassen niet kunnen “verdampen” door de polymeren in de afstandhouders. Daarom zit in de kunststof afstandhouders een RVS folie opgenomen.

Isolerend glas werd voor de thermische werking altijd ingedeeld in klassen:

  • Standaard isolatieglas  2,8 W/m2K.
  • HR  1,6 > U-waarde <= 2,0 W/m2K.
  • HR+  1,2 > U-waarde en <= 1,6 W/m2K.
  • HR++   U-waarde <= 1,2 W/m2K.
  • HR+++  U-waarde <= 1,0 W/m2K.

Sinds de komst van CE markering zijn deze klassen steeds meer losgelaten en wordt de U-waarde gecommuniceerd.

De optimale waarden

Een ruit met zeer goede U-waarde, wil nog niet zeggen dat het energetisch goed scoort. Ook de ZTA-waarde (g-waarde) is van belang.
Een lage U-waarde en een hoge zontoetreding geeft de hoogste optimalisatie, maar een lage U-waarde zorgt ook dat de zon niet makkelijk binnen komt.
Constant is het zoeken naar de optimale waarden wat ook door het percentage glas in een gevel wordt beïnvloed.

Wanneer een gevel voor 85% bestaat uit glas, is het beter om de U-waarde omlaag te brengen en de ZTA-waarde lager te houden, bijvoorbeeld een U-waarde van 0,6 W/m2K. en een ZTA-waarde van 40%.Een verhouding van 35% glas in een gevel, wat door Het Bouwbesluit als minimum wordt voorgeschreven, vraagt eerder om een U-waarde van 0,7 W/m2K. en een g-waarde van 57% om energetisch optimaal te zijn.

Meer relevante kennis

Vrijblijvend kennismaken?
Neem contact op voor advies voor uw project