Brandwerend glas

Veilig tegen brand

Brandwerend glas speelt een essentiële rol bij de brandveiligheid in gebouwen. Dit specifieke veiligheidsglas beschikt over sterk brandvertragende eigenschappen, die ervoor zorgen dat de verspreiding van een eventuele brand beperkt wordt. Dankzij de vertragende werking zorgt brandwerende beglazing ervoor dat alle aanwezige mensen het pand veilig kunnen verlaten via vluchtwegen.

Met een compleet assortiment aan brandwerend glas helpt AGC u om de brandveiligheid van én in gebouwen of bouwprojecten te optimaliseren. Deze brandvertragende beglazingen voldoen aan alle geldende eisen, normen en richtlijnen omtrent brandbeveiliging, zoals: de Europese weerstandsklassen DH, E, EW en EI, classificatie volgens NEN-EN 1201-1, NEN-EN 13501-2, het Bouwbesluit, NEN 6069 en de eisen die gesteld worden aan WBDBO uit NEN6068. Als glashandel en -expert maken we samen uw beglazing brandveilig.

Contact AGC

Brandwerend glas - Jan Liebeton
Jan Liebeton
Productmanager Brandwerend glas

Eigenschappen
Voordelen
Toepassingen
Tools
Brandwerend glas - Eigenschappen

Eigenschappen brandwerend glas

Wij leveren veiligheid
Het complete assortiment AGC-brandvertragend glas bestaat uit:

Pyrobel
 • Transparant gelaagd glas.
 • Leverbaar als enkel, dubbel en drievoudig glas.
 • Zowel binnen als in de buitengevel toepasbaar.
 • Pyrobel brandwerende beglazing voldoet aan de weerstandsklasse E, EW en specifiek EI 15, EI 30, EI 45, EI 60, EI 90 en EI 120 minuten.
Pyrobelite
 • Transparante gelaagde beglazing.
 • Leverbaar als enkel, dubbel en drievoudig brandvertragend glas.
 • Pyrobelite glas is geschikt voor zowel binnen als in de buitengevel.
 • Weerstand tegen brand in de klasse EW 30 of 60 minuten en bij diverse typen ook EI 15.
Pyropane
 • Een transparant, gehard glas.
 • Verkrijgbaar als enkel of dubbel brandwerend glas.
 • Voldoet aan de weerstandsklassen E 30 en DH 30 minuten (als rookscherm).
 • Voorzien van een pyroliytische of soft coating. De brandvertragende beglazing voldoet zo aan een weerstand van 30 en 60 minuten in de klasse EW.
Pyrobel Vision Line
 • Transparante beglazing zonder stijlen, voor brandwerende volglazen wanden.
 • AGC Pyrobel Vision Line biedt weerstand tegen brand in de klassen EI 30, 60 en 120 minuten.
 • Leverbaar als enkel glas om binnen toe te passen.
Brandwerend glas - Voordelen

Voordelen brandwerend glas

Meest transparante brandwerende beglazing
De brandwerende oplossingen van AGC combineren brandveiligheid, transparantie en licht in één ontwerp. Deze beglazingen zijn zelfs de meest transparante in de markt.
De beglazingen
 • zijn uitgebreid getest;
 • voldoen aan alle gangbare veiligheidsnormen;
 • zijn warmte- en geluidsisolerend;
 • zijn eenvoudig te combineren met isolatie-, zonwerend, geluidswerend en veiligheidsglas;
 • zijn in XXL-afmetingen leverbaar (Pyropane en Pyrobel-T);
 • zijn in alle weerstandsklassen te produceren;
 • voldoen aan RHOS en REACH-classificatie;
 • Pyrobel & Pyrobelite zijn EPD-gecertificeerd.
AGC Glass levert enkel uitvoerig getest en internationaal gecertificeerd brandvertragend glas, zodat u ervan verzekerd bent dat:
 • de brandbeveiliging van het gebouw én in het gebouw volledig geoptimaliseerd is;
 • het veiligheidsglas een maximale doorloop- en doorvalbeveiliging biedt;
 • de doorslag en overslag van brand worden vertraagd;
 • alle aanwezige mensen via de vluchtroutes snel en veilig het gebouw kunnen verlaten;
 • het gebouw voldoet aan alle geldende eisen omtrent het gebruik van brandwerende beglazing.
Brandwerend glas - Toepassingen

Toepassingen brandwerend glas

Voor elke toepassing waar een brandwerendheidseis ligt, hebben wij een glasoplossing, voor zowel binnen als buiten, bijvoorbeeld voor
 • Gevels
 • Daken
 • Vloeren
 • Balustraden
 • Rookschermen
 • Binnenwanden en scheidingswanden

In hout, staal, aluminium en kunststof.

De basiseisen

De basiseisen voor brandveiligheid zijn ingevuld voor bouwwerken en het gebruik daarvan. De negen basiseisen van brandveiligheid zijn:

 • Voorkom het ontstaan van brand;
 • Zorg ervoor dat een brand zich niet snel kan ontwikkelen;
 • Zorg voor brandalarmering;
 • Zorg voor blusmiddelen;
 • Zorg voor veilige vluchtroutes;
 • Zorg voor brandcompartimentering;
 • Bescherm de hoofddraagconstructie tegen brand;
 • Zorg voor voorzieningen voor de brandweer;
 • Zorg voor adequate controle en onderhoud.

Veilige vluchtroutes en brandcompartimentering stroken niet altijd met de functie en programma van het gebouw. Daarom zullen delen van vluchtroutes of extra beschermde vluchtroutes uitgevoerd moeten worden in glas. De vereiste brandweerstand wordt gespecificeerd door de respectievelijk nationale bouwverordeningen, overeenkomstig een risicobeoordeling op basis van de bouwkenmerken en de locatie van het geteste element (gevel, scheidingswanden, trappen, enz.) Brandwerend glas is daarom ingedeeld in verschillende klasse ’s afhankelijk van de mate van veiligheid. Rookwerend, branddoorslag, vluchten of extra beschermd vluchten.

Brandwerend glas - De basiseisen

Brandwerendheid en brandgedrag

In de Europese regelgeving wordt onderscheid gemaakt tussen brandwerendheid en brandgedrag van materialen. Het brandgedrag van materiaal duidt op de bijdrage die bouwmateriaal levert aan brand (ontvlambaarheid, brandbaarheid). De Europese norm EN 13501-1 onderscheidt zeven verschillende klassen, van A1 t/m F. De brandwerendheid van een beglaasd element in een gebouw geeft aan in hoeverre dat element de verspreiding van een brand weet te beperken. Norm EN 13501-2 heeft betrekking op de duur dat het element de volgende functies tijdens een brand behoudt: stabiliteit, vlamdichtheid en warmte-isolatie.

Brandwerend glas - Brandwerendheid en brandgedrag 1 Brandwerend glas - Brandwerendheid en brandgedrag 2 Brandwerend glas - Brandwerendheid en brandgedrag 3

Europese brandwerendheidsclassificatie

Glas is maar een onderdeel van het element dat brandwerend moet zijn. Installateurs zijn ervoor verantwoordelijk dat het element als geheel, inclusief kozijn of profielsyteem, voldoet aan de toepasselijke normen. Om beglazingen in systemen te classificeren, worden ze in een erkend laboratorium onderworpen aan brandtesten. Brandwerendheid wordt gekwantificeerd via klassen die worden vastgesteld door de Europese norm EN 13501-2. Brandvertragende beglazingen voldoen aan alle geldende eisen, normen en richtlijnen omtrent brandbeveiliging, zoals:

Klasse DH : Rookscherm dat de verspreiding van rook in een gebouw tegenhoudt.

Klasse E : ‘Integriteit’ of het vermogen van het element om vlammen tegen te houden. Warmtegeleiding wordt wel toegelaten.

Klasse EW : ‘Integriteit’ en beperkte warmtestraling of het vermogen van het element om vlammen tegen te houden en het niveau van warmtegeleiding door het element te beperken.

Klasse EI : ‘Integriteit en Isolatie’ of het vermogen van het element om vlammen tegen te houden en de warmtegeleiding door het element te blokkeren.

Deze classificatie is conform de NEN-EN 1201-1, NEN-EN 13501-2, Het Bouwbesluit, NEN 6069 en de eisen die gesteld worden aan WBDBO uit NEN6068.

Tools brandwerend glas

Brandwerend glas - Tools www.yourpyrobel.com

www.yourpyrobel.com

Kijk hier voor de technische specificaties.
Bekijk website
Brandwerend glas - Tools

Tool brandwerend glas

Brandwerend glas kiezen moeilijk? Niet met deze tool!
Bekijk tool
Brandwerend glas - Brandwerend glas brochure

Brochure brandwerend glas

Brandwerend glas voor een veilige werk- en leefomgeving
Bekijk brochure


Onze glasspecialisten staan voor u klaar

Productmanager Brandwerend glas
Particulier
Brandwerend glas - Contact particulier
Advies nodig?