Duurzaam glas

Maak kennis met dé verantwoorde glasproducent

AGC neemt het voortouw in de ontwikkeling van nieuwe producten met betere milieuprestaties tijdens hun levensduur. We willen deze producten met de beste beschikbare technologieën maken vanuit een milieu centraal standpunt. Zo wordt de milieu-impact beperkt.

Van ons R&D budget gaat 50% naar de ontwikkeling van duurzame producten en verbetering van onze processen.

Voor elke ton CO2 die de activiteiten van AGC Glass Europe uitstoten, wordt bijna 10 ton CO2 bespaard gedurende de levensfase van onze glasproducten.

AGC Duurzaamheid

65 producten Cradle to Cradle gecertificeerd
50% van het R&D budget naar duurzaamheid
LCA en Breeam2 gecertificeerd.
Vergroening bouwindustrie
Cradle to Cradle
LCA - levenscylus analyse
BREEAM-NL
Duurzaam glas - Eigenschappen

De vergroening van de bouwindustrie

De Europese bouwsector treedt een groener tijdperk binnen, onder invloed van vier belangrijke verschuivingen:
 • De bouwsector wordt beïnvloed door wetgeving op het gebied van milieu, energie-efficiëntie en welzijn.
 • Natuurlijke materialen die de interne gezondheid van het gebouw bewaren krijgen steeds vaker de voorkeur.
 • De stijgende prijzen van hulpbronnen leiden tot een voorkeur voor energie-efficiënte en recyclebare materialen.
 • Investeringen in gecertificeerde ‘groene’ gebouwen winnen terrein en vereisen het gebruik van milieuvriendelijke producten.
Duurzaam glas - Cradle to Cradle

Cradle to Cradle

Vanuit onze kernwaarden 'milieu' en 'innovatie' is AGC de eerste en enige Europese glasproducent met een breed assortiment producten dat het Cradle to Cradle Certified label heeft gekregen.

De C2C-filosofie droomt van een wereld zonder beperkingen van hulpbronnen, waarin:
 • het concept ‘afval’ niet langer bestaat – hulpbronnen kunnen tot in het oneindige worden hergebruikt;
 • alle materialen veilig en gezond zijn, omdat zij ontworpen werden met de juiste ingrediënten;
 • koolstof niet langer de hoofdzorg is, omdat alle processen gebruik maken van schone, hernieuwbare energie.

Waar veel certificeringen slechts één aspect van een product belichten, omvat de C2C-productstandaard vijf categorieën die alle betrekking hebben op de gezondheid van mens en milieu. Om voor certificering in aanmerking te komen, moet een product in alle vijf de categorieën aan strikte normen voldoen.

AGC overtreft de basisvereisten in elk van deze categorieën:
 • Gezonde materialen
 • Hergebruik van materialen
 • Hernieuwde energie
 • Duurzaam waterbeheer
 • Sociale rechtvaardigheid

Meer informatie?

Cradle to cradle brochure
BREEAM, glas levert een bijdrage
Duurzaam glas - LCA - levenscylus analyse

LCA - levenscylus analyse

LCA en C2C hebben verschillende doelstellingen. AGC gebruikt de twee methodes als aanvullingen op elkaar. LCA kijkt op één bepaald moment op een kwantitatieve manier naar de milieuaspecten van een product. Cradle to Cradle kijkt vooruit naar de toekomst: “Hoe kan ik dit product zo ontwerpen zodat het een positieve bijdrage aan de wereld levert?”

Tijdens de C2C-(her)certificering van onze producten hebben we gebruik gemaakt van de nieuwste LCA’s. Een LCA is nuttig, omdat het de kwantitatieve vooruitgang van Cradle to Cradle-doelen in kaart brengt.

Een LCA biedt het kwantitatieve bewijs dat een ontwerpverandering om een hoger Cradle to Cradle-niveau te bereiken niet leidt tot een groter milieueffect in de hele waardeketen. Een LCA van een product is niet bedoeld om te meten ‘hoe C2C’ een product is. C2C is breder en omvat zowel sociale aspecten, verantwoord watergebruik als hernieuwbare energie.

Door de C2C-certificetring hebben we een middel om het succes en de vooruitgang van onze producten te communiceren.

Meer informatie?

EPD Isolatieglas
EPD Gecoat enkel glas
EPD Floatglas
EPD Brandwerend glas
Duurzaam glas - Toepassingen

BREEAM-NL

BREEAM® Building research establishment environmental assessment method - is een vrijwillig creditsysteem om de duurzaamheid van gebouwen te bepalen. BREEAM is het meest gebruikte certificatie-systeem ter wereld en verschilt per land. BREEAM-NL toetst een gebouw op meer dan zestig onderdelen. Op basis van de punten die op elk onderdeel worden behaald, krijgt een gebouw een score van pass (één ster) tot outstanding (vijf sterren).

Producten van AGC kunnen direct en indirect een bijdrage leveren aan het behalen van deze credits.


Gezondheid en welzijn
 • Daglichttoetreding (01)
 • Uitzicht (02)
 • Tegengaan van lichthinder (03)
 • Spuiventilatie (07)
 • Vluchtige organische stoffen (09)
 • Thermisch comfort (10)
 • Akoestische prestaties (13)
 • Bouwmaterialen (01)
 • Onderbouwde herkomst materialen (05)

Afval
 • Afvalmanagement op de bouwplaats (01)
Vervuiling
 • Geluidsoverlast (08)

Energie
 • Energie-efficientie (01)
 • Toepassing hernieuwde energie (05)

Innovatie
 • Innovatie

AGC glashandel vinden?

Met 19 vestigingen zijn wij altijd bij u in de buurt