AkzoNobel

Het omarmen van duurzaamheid

Net als AGC hecht AkzoNobel veel waarde aan duurzaamheid. Het bewijs hiervan is het behalen van het BREEAM-NL Excellent Nieuwbouw Ontwerpcertificaat voor het nieuwe AkzoNobel Center in Amsterdam. Bij de start van de planvorming, anno 2007, was het begrip ‘BREEAM’ minder goed ingevoerd dan nu, het BREEAM label stond nog in de kinderschoenen. Het was zelfs het eerste project volgens architect Folkert van Hagen van GROUP A dat met de testversie is doorgerekend.

AGC is er trots op te hebben mogen bijdragen aan het nieuwe glaspaleis op de Zuidas. Het gebouw valt op door afgeronde, dubbel uitgevoerde glazen gevels. Op één van de hoeken neigt de ronding als een toren van Pisa naar voren. De dubbele huid met houten kozijnen is duurzaam en zorgt voor een dynamische uitstraling.

Contact AGC

Mark Spijker
Mark Spijker
Technisch Advies Service
Een gebouw met dubbele huid

Een gebouw met dubbele huid

Voor de eerste huid is een isolerende en tevens zonwerende beglazing gekozen, namelijk Thermobel Energy N. De hoge lichttransmissie en de transparantie in combinatie met de lage reflectie van dit glas waren net als de lage U-waarde een voordeel. De samenstelling die het meest is toegepast is een 8 mm buitenruit, spouw van 15 mm en 10 mm binnenruit, daarnaast zijn er doorvalveilige - en letselveilige samenstellingen toegepast.

Voor de plint is Thermobel Stopray Vision-60 toegepast. Dit is ook een isolerende en zonwerende beglazing, maar dan met referentiewaarden* lichtdoorlaat van 61%, een zontoetredingsfactor van 35%, een Ug-waarde ven 1,0 W/m2K en een buitenlichtreflectie van 15%.
Isoleren en ventileren

Isoleren en ventileren

De stilstaande lucht tussen de eerste en tweede huid zorgt in de winter voor een extra thermische isolatielaag, in de zomer wordt de spouw juist geventileerd om warmte uit de kantoren te kunnen afvoeren.

Een ander voordeel van zo’n dubbele gevel is dat je gemakkelijk ramen kunt openzetten, zonder veel windoverlast. In deze gevel zijn de te openen delen uitgevoerd als draairamen met een dicht paneel, om de 3,60 meter. Op sommige stramienen zitten de draairamen min of meer verborgen achter een ondoorzichtig glasdeel van de tweede huid. Omwille van het gevarieerde beeld zijn namelijk vele soorten glas toegepast, waaronder stroken matglas.​
Overhellende glazen cylinder

Overhellende glazen cylinder

Op de uiterste hoek van het gebouw helt de ronde punt ongeveer 1,5 meter over. De kromming is uitgewerkt als een cilinder, die scheef staat. Het voordeel van deze aanpak is dat de glazen panelen over de volle hoogte dezelfde buigstraal en afmeting hebben. Voor het kantoorgebouw zijn zodoende maar twee buigstralen toegepast in de gevels, een flauwe straal van 2,75 meter en een scherpe van 1,40 meter. Deze zijn uitgevoerd in warm gebogen isolatieglas. Door de kanteling van de cilinder kantelt dus de hele gevelconstructie mee, inclusief de dorpels. Op de plaats waar deze cilinder aansluit op de normale rechte gevel, ontstaan aan beide zijden driehoeken. Deze glasplaten zijn koud vervormd door ze in het kader te drukken om de overgang te maken.

De buitenste gevel is niet van hout gemaakt, maar is opgebouwd uit aluminium vliesgevelprofielen met verschillende soorten glas, waaronder masterpoint met zeefdruk, matglas met folie en boomschors glas om een afwisselend beeld te creëren.
Cradle to Cradle

Cradle to Cradle

Thermobel van glashandel AGC bestaat uit twee of drie glasbladen en aanvullende componenten die nodig zijn om de glasbladen te assembleren tot dubbel - of drievoudig glas. De glasbladen die toegepast zijn in de gevel en plintgevel van AkzoNobel Center zijn Cradle to Cradle CertifiedTM Silver. Dit keurmerk wordt verstrekt door het Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Dit bijzonder strenge programma beoordeelt het duurzame karakter van een product in zijn geheel, dus gedurende zijn hele levenscylus en ná de gebruiksfase.​​
Glas gebruikt

Glas gebruikt

  • Thermobel Energy N, totaal 3.425 m2, waarvan 130 m2 in geharde uitvoering en 155 m2 in gebogen uitvoering;
  • Thermobel Stopray Vision-60, totaal 900 m2, waarvan 120 m2 in gebogen uitvoering​;
  • 1.460 m2 Colorbel op Masterpoint Sandwichpaneel, waarvan 90 m2 gebogen en 340 m2 Artlite Digital​ met Colorbel deklaag op Masterpoint sandwichpaneel, waarvan 40 m2 gebogen, geproduceerd door AGC Mirodan en het gebogen glas door Finiglas.​

Betrokkenen

Opdrachtgever
Opdrachtgever exterieur
Dura Vermeer Bouw Amsterdam
Opdrachtgever
Opdrachtgever interieur
AkzoNobel Technology & Engineering
Ontwerp
Architect
GROUP A, Rotterdam
Glasproducent
Glas
AGC Tilburg

Contact AGC

Mark Spijker
Mark Spijker
Technisch Advies Service