Datum: 13 juni 2017

Cradle to Cradle aangescherpt

Het Cradle to Cradle Products Innovation Institute heeft de ‘spelregels’ voor het verkrijgen van een certificaat aangescherpt. Goed nieuws, want dat geeft het certificaat nog méér waarde.

Deze verzwaarde regels (versie 3.1) gelden voor nieuwe aanvragen én voor verlengingsaanvragen van certificaten waarvan de geldigheid is verlopen. De verlenging wordt conform de nieuwe richtlijnen beoordeeld, zoals in het geval van onze certificaten voor float-, gecoat -, gelaagd – en decoratief glas.

De grootste veranderingen zijn in de programma’s ‘Material Health’ en ‘Renewable Energy’, maar er zijn ook wijzigingen in de andere drie topics; Material Reutilization, Water Stewardship en Social Fairness.

Conform deze nieuwe certificeringsvoorwaarden heeft AGC verlengingen voor al haar certificaten behaald. Daarnaast zijn de nieuwe producten van AGC aan de certificaten toegevoegd, zoals bijvoorbeeld het kortgeleden gelanceerde Planibel Clearsight.

AGC Persbericht Cradle to Cradle

Contact AGC

Marcel Cromzigt | Projectadvies
International Building Projects Manager

Lees ook: