Privacy Statement

De persoonsgegevens en andere verstrekte gegevens van iedere klant worden in principe opgenomen in het klantenbestand van AGC Glass Nederland ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. Indien de klant dit niet wenst, meldt hij dit via e-mail marketing.communicatie@eu.agc.com of telefoon +31 (0) 344 67 97 04. Verder gebruikt AGC Glass Nederland de persoonsgegevens binnen de wettelijke bepalingen voor het uitvoeren van de overeenkomst en om het risicoprofiel van de klant te bepalen. De klant heeft recht op inzage en verbetering van zijn gegevens. Vragen om inzage in uw gegevens of klachten over privacy kunnen worden gestuurd aan AGC Glass Nederland, Panovenweg 21, 4004 JE Tiel.

Bij een bezoek aan de site van AGC Glass Nederland wordt het navigatiegedrag van de klant niet geregistreerd, evenmin als het IP-adres van de klant. Ook plaatst de software van AGC Glass Nederland geen cookies op de computer van de klant.

AGC Glass Nederland bewaart en gebruikt uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan AGC Glass Nederland worden verstrekt. AGC Glass Nederland gebruikt een e-mailadres alleen waarvoor dit aan AGC Glass Nederland is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor door de klant ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn te allen tijde weer in te trekken via de site of door dit op een andere wijze aan AGC Glass Nederland mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar de eigen site. AGC Glass Nederland verstrekt nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Als de klant wenst te reageren op het privacy statement van AGC Glass Nederland of vindt dat de site of het handelen hiermee niet in overeenstemming is, vraagt AGC Glass Nederland aan de klant hierover contact op te nemen.